Údržba zahrad
   
     Zahrada je živý organismus, který se neustále vyvíjí, proto není možné, mít zahradu zcela bez údržby, i kdyby se údržba omezila pouze na občasnou zálivku. I sebelépe založená zahrada bez pravidelné údržby nemůže plnit svou estetickou, obytnou ani rekreační funkci.
     Hned na začátku úvah o zahradě si ujasněte, zda opravdu máte tolik času, který můžete či chcete údržbě zahrady věnovat. Pokud nemáte dostatek času, odepřete si skalku, rozsáhlé květinové záhony a anglický trávník - právě tyto prvky jsou na údržbu nejvíce náročné.

Můžete také využít naše služby:

          »  pravidelná údržba - docházka 2 - 3x měsíčně (kompletní ošetření zahrady, počínaje pletím, přes zálivku, sečení trávníku, ochranu proti chorobám a škůdcům, po odborný řez dřevin, zazimování).
Cena pravidelné údržby záleží na potřebách vaší zahrady a nutných operacích, cenu vám rádi spočítáme na základě vaší objednávky.

          »  jednorázová (např. zazimování rostlin, jarní probuzení zahrady, apod.) - 450 Kč/h

     Dále pro Vás za bezkonkurenční ceny zajistíme asanaci zahrady, rekonstrukci zahrady, kácení stromů, větší terénní úpravy, zavedení automatické závlahy, dodání výtokových kamenů, apod.

Údržba zahrad a veřejné zeleně - provádíme údržbu:
        •  soukromých zahrad
        •  veřejné zeleně (úřady, parky)
        •  zámeckých parků, zahrad a historických objektů
        •  hřbitovů
        •  školní a nemocniční zeleně
Kontakt: Ing. Neckářová Jiřina      email: zahradniksikula@seznam.cz       telefon: 728 007 691
Celoroční údržba zahrady