Kompletní zahradnické služby


Návrhy a realizace zahrad

     „Zahrada je i kolébka jedné z nejvyšších zahradních estetických hodnot, kterou je utváření osobního vztahu k rostlinám jako k důvěrným přátelům a nikoliv služebníkům“ (prof. J. Mareček)

     Naším cílem je zhmotnit vaše představy dokonalé zahrady ve skutečnost. Ať se již bude jednat o předzahrádku, rodinnou zahradu, větší projekt či pouze oživení terasy.

     Pokud se rozhodnete, že svěříte své představy do mojí péče, první schůzku si domluvíme přímo na místě budoucí realizace. Zde mi předáte dokumentaci, kterou máte k pozemku k dispozici, příp. si pozemek zaměřím, zakreslím důležité body a stávající dřeviny, jsou-li nějaké a vyslechnu si vaše přání a požadavky, které by vedly k uspokojení vašich potřeb. Na základě našeho rozhovoru se pokusíme přijít na takové řešení, které nejlépe odpovídají stanovišti, půdním a klimatickým podmínkám a Vašim finančním možnostem.

     Na základě našeho rozhovoru vypracuji několik variant možného návrhu zahrady (tzv. ideový plán), ze kterého si vyberete ten, který bude Vašemu srdci nejbližší. Jakmile společně vybereme optimální variantu, začnu vypracovávat hlavní plán. Vše spolu konzultujeme, takže se nemůže stát, že bych do nové kompozice zakomponovala prvky, se kterými zásadně nesouhlasíte.

       Zahrada, kterou by vymyslel pouze projektant bez Vaší účasti tak, že zde neponechá prostor pro určitý stupeň uplatnění Vaší osobnosti, může být sice zahradou krásnou, ale bude zpravidla současně i zahradou chladnou, v níž budete pouhými cizími hosty. A to se Vám s námi rozhodně nestane.

     Pokud se rozhodnete, že ode mne budete chtít i realizaci Vaší zahrady, spolupracuji se špičkovými odborníky s potřebnou technikou, kteří pod mým odborným dohledem a za dobrý peníz, promění můj nákres ve skutečnost.

     Může se však také stát, že Vy sami jste si již něco nakreslili a rádi byste svůj návrh zhmotnili. I v takovém případě mne neváhejte kontaktovat, společně se podíváme, jak je Váš nápad zrealizovatelný a pustíme se do toho, abychom zahradě vdechli život.. Důležité je, vytvořit takovou kompozici, ve které se budete hlavně Vy cítit dobře..


Nyní to nejdůležitější, ceny...
     »   při překročení částky 400.000 Kč za realizaci získáte kompletní údržbu zahrady na 6 měsíců zdarma;
     »  konzultace jsou zpoplatněny částkou 250 Kč/h, což je v případě, že nemáte zájem o projekt, ale pouze o radu, kam umístit např. skleník,  pergolu, jaké rostliny kam použít, apod. Pokud máte zájem o vytvoření projektu, konzultaci máte zahrnutu v ceně.

     Cena projektu se odvíjí od velikosti pozemku, náročnosti počátečních, terénních úprav a zvoleném sortimentu rostlin. Z tohoto důvodu jsou ceny spíše orientační. Vždy se ale budeme snažit nalézt takovou variantu, abychom vám dokázali, že krásná zahrada nemusí nutně znamenat bankrot vaší peněženky.

           Velikost pozemku (m2)                   Cena za projekt
               400 až 700                                         7 500 Kč
               700 až 1200                                       9 500 Kč
               1200 až 2000                                   12 000 Kč


    Jedná se o konečnou cenu, nejsme plátci DPH.

 

Co vše od nás při objednání projektu obdržíte?

Hlavní plán (studie)  = studie navrhovaného řešení, zakreslení všech rostlin, budov a staveb v půdorysu
Osazovací plán  = detailně rozpracované osázení zahrady, které obsahuje seznam, počty a spony jednotlivých rostlin. Na základě osazovacího plánu a technické zprávy je možné vypracovat rozpočet na realizaci.

Průvodní (technickou) zprávu = charakteristika současného stavu a lokality, postupy navrhované při realizaci, charakteristika navrhovaných rostlina materiálů, spolu s podrobnou údržbou, aby jste věděli, jak se správně o svoji novou zahradu starat. Součástí je také fotodokumentace, která dokumentuje původní stav před realizací a po realizaci, seznamuje s navrženými rostlinnými druhy.
Položkový rozpočet = bývá součástí průvodní zprávy. Obsahuje seznam, počet a velikost rostlinného materiálu, jednotlivé pracovní operace a ceny ostatního materiálu (kůra, substrát, kotvení stromů apod.).
Kontakt: Ing. Neckářová Jiřina      email: zahradniksikula@seznam.cz       telefon: 728 007 691
Aktuality
Zakládáme i zahrady Feng - šuejProvádíme instalaci závlahových systémů! Vaši zahradu Vám navrhneme, zrealizujeme, zajistíme závlahu a navíc se o ni kompletně postaráme.  Vy již můžete pouze relaxovat. Info zdeNEVÍTE, ČÍM OBDAROVAT SVÉ BLÍZKÉ? BUĎTE ORIGINÁLNÍ. Darujte Šikulův Dárkový poukaz na některý z nabízených kurzů, např. floristický kurz vázání kytic nebo na návrh či realizaci zahrady. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

K realizaci zahrady v období od dubna 2017 do srpna 2017 získá každý zákazník jako poděkování od nás
voucher na masáž dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč ZDARMA. Vybírat můžete na www.biorezonance-masaze.cz


Provádíme inventarizaci dřevin. Ceny již od 100 Kč/ks