Zakládání trávníků
 
Zakládání trávníků

Trávník je nejčastější zelení v zahradě, působí světlým, svěžím dojmem, dobře se od nich odráží ostatní zeleň a zároveň modelují terén. Vlastnit ale kvalitní trávník s sebou nese také pravidelnou údržbu o něj, tj. pravidelné sečení, hnojení, provzdušňování příp. ochranu proti chorobám. Trávník je tudíž náročný na čas. Proto před samotným založením trávníku zvažte, zda opravdu potřebujete tak velkou plochu, nebo si vystačíte pouze s určitým omezením a zatravníte si pouze tu část zahrady, na kterou opravdu stačíte.

● Založení výsevem – včetně přípravy pozemku a vhodného typu osiva dle očekávané zátěže trávníku

     Zvažujete-li mezi založením trávníku výsevem či pokládkou koberců, doporučuji zvolit výsev osiva. Důvod je prostý, rostliny, které vyjdou z osiva jsou odolnější, neboť jsou již přizpůsobené daným půdním podmínkám a jsou rovněž odolnější vůči chorobám a škůdcům. Zdravý travní porost je pak natolik soběstačný, že dojde k minimalizaci aplikace chemických přípravků. Nevýhoda může být viděna v tom, že klíčení travního osiva trvá déle, cca 3 týdny a po celou dobu min. do 1. seče, musíte rostoucí travní porost pravidelně zalévat.

● Položení travních koberců


Pokud se rozhodnete, že chcete na své zahradě trávník, je také důležité rozhodnout se, jakému typu trávníku dáte přednost. Zvolit si můžete následující typy:

• nízké, kobercové trávníky (tzv. anglické)
Frekvence sečení: min. 1x týdně v době sezóny, tvořeny nízkými druhy trav
Výška: 4 - 6 cm
Použití: v soukromé zeleni, na fotbalových a na golfových hřištích

• středně vysoké (parkové)
Frekvence sečení: 1x za 14 dnů, ze středního druhu trav
Výška: 7 – 14 cm
Použití: běžné sadovnické úpravy, v sídlištní zeleni

• parkové louky
Frekvence sečení:  2 až 3x do roka, mohou se doplnit lučními květy
Použití: v přírodně krajinářských parcích


Zatravňovací dlaždice

     Naleznou uplatnění např. na příjezdové cestě ke garáži, kde je možno vytvořit nazelenalou plochu. K tomuto účelu se využívají betonové tvarovky s volným středem, který se osévá travním osivem.  Zatravňovací dlaždice jsou tedy vhodné jako zpevněné plochy, nejsou však vhodné k využití jako pochozího chodníku.
   Náhrady trávníku aneb využití půdopokryvných rostlin.

     Ve vaší zahradě mohou nastat situace, kdy na určitých místech není možné založení trávníku. Na vině bývají nevhodné půdní podmínky či umístění, např. místa pod stromy, stinná nebo naopak osluněná místa v zahradě nebo příkré svahy. I v tomto případě je možné mít v těchto částech zelenou plochu a to využitím půdopokryvných rostlin, které podmínky, jež jsou nevhodné pro trávníky, tolerují. Zpravidla však po nich nelze chodit jako po trávnících.
Potřebujete-li poradit i v tomto směru, obraťte se na nás.
Kontakt: Ing. Neckářová Jiřina      email: zahradniksikula@seznam.cz       telefon: 728 007 691