Návrh a instalace závlahy zahrady
 
K projektu zahrady na požádání vypracujeme návrh zavlažovacího systému se zapracováním Vašich požadavků.
Návrh automatické závlahy s podzemním potrubním vedením zahrnuje rozmístění postřikovačů a ovládacích prvků, vedení potrubních tras a zdroj vody. Vše je zahrnuto v kompletním výkazu výměr.

Cena projektu závlahy, vč. výkazu výměr a návodu na obsluhu je podle náročnosti provedení v rozmezí 1200 až 3500 Kč vč. DPH.
Automatický závlahový systém umožňuje:
Šetřit Váš čas zatímco se závlaha stará o vaší zahradu
Šetřit vodu, protože se spouští v noci, kdy je nízký odpar. Ovládací jednotky a čidla srážek zabraňují zavlažování v období přirozených srážek, což uspoří min. 25 % závlahové vody.
Udržovat zdravou zahradu tím, že dodává vodu pravidelně a v přesných dávkách
Šetřit peníze – rostliny nejsou převlažovány
Přinášet klid o dovolené, že je o zahradu automaticky postaráno nejlepším systémem
Chránit životní prostředí prostřednictvím programu inteligentního hospodaření s vodou
Instalaci závlahy provádíme do nově vzniklé zahrady i do již vzrostlé zahrady, kde vše vzhledově uvedeme do původního stavu.
Možnosti provedení a kombinací jsou různé. Od postřikových trysek, přes ventilové šachtice až ke kapkové závlaze nebo třeba i zavlažovací rohože EcoRAIN.
Kontakt: Ing. Neckářová Jiřina      email: zahradniksikula@seznam.cz       telefon: 728 007 691